Navigace

Obsah

Zpět

Rozpočtové opatření č.6/2018

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Obec Biřkov

Příjmy v Kč

§       položka     ÚZ                obsah                                                         rozpočet          rozpočet            rozdíl

                                                                                                                    pPřed úpr.        po úpr.

 

           1381                      odvod z loterií                                                      6 000             10 000               4 000

           4111     98187     dotace na volby do zastupitelstva                   22 530             52 530            30 000

3745  2111                      veřejná zeleň – za dřevo                                     1 500               2 000                  500

3900  2112                       setkání rodáků – za propagaci                           5 000             15 000           10 000

          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                           celkem                                                                                                    44 500

                                                                                                                                                                      =======

Výdaje v Kč

 

1031  5169                       lesy – služby                                                         46 600            55 000             8 400

3319  5021                       ostatní kultura – odměny                                    7 150              9 700              2 550

3399  5137                       ostatní záležitosti kultury – prapor,                 40 000            79 525           39 525

                                           uvítací ovály k vjezdu do obce

3745  5021                       veřejná zeleň – odměny                                      20 000           25 000             5 000

3745  5139                       veřejná zeleň – materiál                                        8 400           10 700             2 300

3745  5156                        veřejná zeleň – pohonné hmoty                         7 000            10 000            3 000

3900  5138                        setkání rodáků – nákup propagace                   50 000           55 440            5 440

3900  5169                        setkání rodáků – služby                                       40 000           46 744            6 744

3900  5175                        setkání rodáků – pohoštění                                15 000           17 313            2 313

6171  5169                        Místní správa – služby                                         10 000           35 000          25 000

             -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                            celkem                                                                                                  100 272

                                                                                                                                                                    ========

 

 

Příjmy v Kč  -  rozpočet před úpravou          -        3 625 215,-

                          úprava rozpočtu                                    44 500,-

                          ------------------------------------------------------------------

                          rozpočet po úpravě                   3 669 715,-

 

 

Výdaje v Kč  -  rozpočet před úpravou         -          4 219 461,-

                          úprava rozpočtu                                   100 272,-

                         --------------------------------------------------------------------

                           rozpočet po úpravě                   4 319 733,-

 

 

Schváleno starostkou obce dne :  30.9.2018                                                           

                                                                                                                              Štěpánka Hofmannová

                                                                                                                                   starostka obce

Vyvěšeno :

Sejmuto    :

Vyvěšeno na el.úřední desce :

Vyvěšeno: 15. 10. 2018

Datum sejmutí: 31. 12. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět